KÖPRÜLÜ KANYON TURİZM MERKEZİ PROJESİ

1) Amaç ve Hedefler

 • Proje ile daha düzenli ve kontrollü su sporu (Rafting) yapılmasını sağlamak
 • Denetimi sağlıksız olan turizm acentelerinin bu alanda kontrol altında tutulması
 • Olası kazalar ve ölümlerde sorumluluk almayan turizm acentelerinin ülke imajını zedelemesini engellemek
 • Köprülü Kanyon turizm merkezi uygulaması ile buranın tabii dokusunun ve coğrafi yapısının korunmasını sağlamak
 • Çarpık tesisleşmenin önüne geçilerek doğal görüntü ve yapının bozulmasını engellemek
 • Sahil turizmine alternatif doğa sporları turizmi alanı yaratılarak, turistlere alternatif turizm ortamları yaratmak
 • Özellikle kıyı turizmi için bölgeye gelen potansiyel turist sayısının önemli bir kısmını bu alana da çekebilmek
 • Köprülü Kanyon Turizm Merkezi’nden elde edilecek dolaylı gelirlerle, turizm merkezinde doğal tabiatı korumaya yönelik sürdürülebilir çalışmaların yapılabilmesini sağlamak
 • İstihdamın artmasıyla halkın ekonomik seviyesinde değişim yaratmak
 • Yöre halkına ürettikleri doğal tarım ürünlerini ve el emeği ürünlerini pazarlama ve aynı zamanda ülke kültürünü de tanıtma imkanını sağlamak
 • Yerel halkın turizm merkezini sahiplenerek bölgenin doğal yapısının korunmasında ve turistlere yardımcı olmaları konusunda birebir desteklerini almak
 • Rafting sahasında olası kazalara sebep olabilecek fiziki engellerin, bölgenin turizm merkezi ilan edilmesi ile doğal alana müdahale etme hususundaki prosedürlerin ortadan kaldırılarak rafting sahasını daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek
 • Rafting alanına ulaşımda meydana gelen sıkıntıların, bölgenin turizm alanı ilan edilerek çözülmesini sağlamak
 • Ekli resimlerden görüleceği üzere, bu doğal güzelliği turizme kazandırarak bölgenin uluslararası nitelikte marka olmasını sağlamak

2) Mevcut Durum

 

 • Bölgede faaliyet gösteren toplam 34 turizm acentesinin kontrolsüz bir şekilde halen rafting sporunu devam ettiriyor olmaları
 • Rafting alanının aktivite anında meydana gelecek kazalarda yeterli tıbbi ekipman ve donanıma sahip olmamasından dolayı ölümle bile sonuçlanabilecek kazaların halen devam ediyor olması ve bu olumsuz durumların uluslar arası alanda ülkenin prestijini zayıflatmaya halen devam ediyor olması
 • Ulaşımla ilgili resmi prosedürlerin gecikmesi ve uzamasından dolayı ulaşımı kolaylaştıracak yolların yapılamaması ve bölgeye gelecek turist sayısının istenilen miktarda olamaması
 • Köprülü Kanyon Rafting Alanı doğal koruma alanı içerisinde olmasından dolayı nehre kazaları önleyici fiziki müdahalenin yapılamaması ve bu durumun kazalara sebebiyet vermesi
 • Rafting alanına gelen turistlerin konaklama, yeme ve içme imkanlarının yetersiz ve sağlıksız durumda olması
 • Rafting alanının turizm bölgesi olmamasından dolayı buraya yeteri miktarda yatırım yapılamaması

3) Sayısal Veriler

 • Köprülü Kanyon bölgesine 2009, 2010 ve 2011 yılları arasında rafting amaçlı gelen ortalama turist sayısı 1 Milyondur.
 • Proje sonrası, Köprülü Kanyon Turizm Bölgesi 10 Milyon turisti ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip olacaktır. 

4) Proje Uygulama Alanı

Köprülü Kanyon Turizm Merkezi Proje uygulama alanı; Antalya İli Manavgat İlçesi, Beşkonak Belde sınırları içerisindeki; doğuda Bozyaka Köyü, batıda Karabük Köyü arasında bulunan 500’er metre genişlikteki alan ile Oluk Köprü’den başlayıp Karabük Köprüsü’ne kadar devam eden 13km’lik bir mesafeyi kapsamaktadır.

5) Proje Uygulama Sonrası Olası Kazanımlar

 • Köprülü Kanyon Turizm Bölgesi Proje uygulaması ile burada yapılan rafting sporunun daha düzenli ve kontrol edilebilir hale getirilerek, olası kazaların ve ölümlerin önüne geçilecek olması ve bu bağlamda ülke turizmi hakkında uluslararası alanda oluşabilecek olumsuz düşünceleri ortadan kaldıracak olması önemli bir kazanç olacaktır.
 • Köprülü Kanyon’un turizm merkezi haline getirilmesi ile çarpık tesisleşmenin önüne geçilmiş olunacak ve bu durum bölgenin tabii dokusu ve coğrafi yapısını da koruyarak görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş olacaktır.
 • Bu proje ile tercihini sahil turizmine yönelik yapan turistler ve acenteler Köprülü Kanyon Turizm Bölgesi Projesi ile birlikte, ülkemizin doğa sporlarında da tercih edilebilirliğini arttıracaktır. Bu durum hem Köprülü kanyon bölgesine ekonomik katkı sağlayacak hem de bölgenin ihtiyaçlarını kendi kendine giderebilir olmasını sağlayacaktır.
 • Bu proje ile Köprülü Kanyon Turizm Bölgesinde turizm hareketliliğin artmasıyla beraber, güvenlik ve temizlik gibi çeşitli alanlarda gerekli personel istihdamının yöre halkından sağlanarak hem yöre halkına ekonomik katkıda bulunacak hem de yöre halkının Köprülü Kanyon Turizm Bölgesinin korunması ve turistlere yardımcı olmaları konusunda itici bir güç olacaktır.
 • Proje, Köprülü Kanyon Turizm Bölgesine gelecek turistlere yönelik bölge halkının kendi doğal tarım ürünlerini ve el emeği ürünlerini pazarlama imkanı doğuracak, bu durum bölge halkının refah düzeyini yükseltecektir.
 • Rafting sahasında olası kazalara sebep olabilecek fiziki engellerin, bölgenin turizm merkezi ilan edilmesi ile doğal alana müdahale etme hususundaki prosedürlerin ortadan kaldırılarak rafting sahasını daha güvenli ve kullanışlı hale getirecek böylece bu zamana kadar yaşanan kaza ve ölümlerin önceden alınacak tedbirlerle önüne geçilmesini sağlayacaktır.
 • Bir bölgenin uluslararası alanda tanınması ve marka haline getirilebilmesi için öncelikle bu bölgenin kolay ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bu sebeple doğal koruma alanı içerisinde olduğundan, fiziki müdahale yapılamayan Köprülü Kanyon’a ulaşım yolunun, bu bölgenin turizm bölgesi ilan edildikten sonra yapılacak yol çalışmaları ve düzenlemeleri ile bu bölgenin öncelikli sıkıntısı olan ulaşım sorunu halledilmiş olacaktır. Böylelikle turizm alanına gelecek turist sayısında önemli artışlar gözlenecektir.

Diğer Proje Başlıkları
Projeler

Manavgat Kaymakamlığı

Memnuniyet ve Şikayetleriniz
Kaymakamlığımız çalışmalarından memnuniyet ve şikayetlerinizi bize iletmenizi rica ederiz. bilgilendirmek için tıklayınız...
" Bir Projem Var "
Kaymakamlığımız siz değerli halkımızın fikirlerini ve düşüncelerine değer veriyoruz. Siz değerli halkımızın güzel projelerini bize ulaştırmanızı istiyoruz. göndermek için tıklayınız...
Bilgi Edinme

Kaymakamlığımız ve diğer birimlerimizde bilgilenemek istediğiniz konu ve sorularınız bekliyoruz.
sorularınız için tıklayınız...